naar_livet_goer_ondt

Ældre medborgeres livsafslutning


Ældre medborgeres livsafslutning

Kursus for social- og sundhedsfagligt personale og andre fagfolk, der arbejder med ældre borgere
 
Et kursus som giver inspiration til, hvordan fagfolk kan støtte ældre medborgere, når de bliver syge og døende og hjælpe dem og familien til en god afsked.

I en række interviews blev en gruppe ældre og syge medborgere spurgt om, hvad det vigtigste var for dem, når de var indlagt og plejekrævende. Mange svarede, at det var at blive set som det menneske, de er og var.

Når ældre medborgere bliver syge og døende, mister de ofte færdigheder og forandrer sig. Det kan være svært at navigere i forandringerne for såvel den ældre medborger som de pårørende, og de vil ofte føle sig afmægtige.

For mange er det ligeledes svært at tale om døden, begravelsen og de svære tanker, som kan dukke op ved livets afslutning. Det kan føre til ensomhed og utryghed for den ældre medborger og de pårørende.

Derfor er der al mulig grund til at have opmærksomhed på omsorgen for de ældre medborgere og pårørende i den sidste tid og på, hvordan man kan hjælpe den ældre godt herfra.

Indhold

  • Åndelig og eksistentiel omsorg
  • Livshistoriens betydning
  • De grundlæggende psykologiske behov
  • Magt, afmagt og håb
  • De svære tanker og samtaler
  • Ritualer og ritualers betydning
  • Samtale og tanker om begravelse og bisættelse
  • Udsyngning og afsked
  • Åndelige og religiøse samtaler og støtte

Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg underbygget af konkrete eksempler fra hverdagen samt gruppearbejde, hvor teori og eksempler fra egen hverdag bearbejdes.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får viden om grundlæggende psykologiske behov hos ældre.
Du får indsigt i livshistoriens betydning, og hvordan du bedst kan støtte den ældre medborger i den sidste tid.
Du får færdigheder i at hjælp ældre medborgere til at skabe rum for de svære tanker og samtaler om livet og døden.
Du får viden om ritualers generelle betydning og særligt i forhold til dødsfald.
Du får personlig udvikling.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får medarbejdere, der bliver opmærksom på betydningen af åndelig og eksistentiel omsorg for ældre, syge og døende medborgere og deres pårørende.
Tilbuddet får engagerede og vidende medarbejdere, der kan yde en endnu bedre omsorg for vores ældre medborgere og de pårørende omkring livets afslutning.
Tilbuddet får styrket sin pædagogiske profil og vil tiltrække de dygtige medarbejdere.

Underviser

Line Rudbeck

Cand. theol. og præst

Dette kursus kan med fordel kombineres med kurset "Ældre medborgeres sorg".

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
25-11-2019
09.00-15.30
København
2.477,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev