aeldres_sorg

Ældre medborgeres sorg


Ældre medborgeres sorg

For social- og sundhedsfagligt personale og andre fagfolk

Et kursus om sorg, tab og savn som giver inspiration til, hvordan fagfolk og pårørende kan blive opmærksom på ældre medborgeres sorg, og støtte og hjælpe dem bedst muligt.

Selvom vi godt ved, at vi på et tidspunkt skal tage afsked med vores ægtefælle eller samlever, er det svært at forberede sig på den voldsomme forandring, det for mange er at miste sin livsledsager.

I vielsesritualet lyder det: "Og de to skal blive ét kød". Igennem et langt ægteskab eller samliv oplever mange, at de næsten "vokser sammen".

Derfor føles tabet for mange som at blive revet midt over. I en undersøgelse blandt efterladte svarede 72%, at de oplevede tabet af ægtefællen som den mest belastende hændelse i deres liv.

En anden undersøgelse viser, at over 65.000 danskere over 65 år lever et liv i ensomhed og endelig viser statistikken, at de fleste selvmord sker blandt ældre medborgere og at tabet af en ægtefælle øger risikoen betragteligt.

Derfor er der al mulig grund til at rette opmærksomheden på ældre medborgeres tab og sorg.

På kurset vil der blive undervist i, hvad sorg er, hvordan den kommer til udtryk, og hvordan man bedst kan støtte den ældre medborger i sorgen.

Indhold

  • Sorgteorier og modeller
  • Tabuer om ældres sorg
  • Kompliceret sorg og tanker om selvmord
  • Hvordan taler vi med ældre medborgere om deres sorg
  • Redskaber til at bearbejde sorgen
  • Ritualer og mærkedage
  • Inspiration til at udarbejde en omsorgsplan for efterladte
  • Brug af livshistoriebøger og mindebøger

Undervisningen vil bestå af teoretiske indlæg underbygget af konkrete eksempler fra hverdagen samt gruppearbejde, hvor teori og eksempler fra egen pædagogiske hverdagspraksis bearbejdes.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får grundlæggende viden om sorg, og hvordan den kan påvirke og komme til udtryk hos ældre medborgere.
Du får inspiration til at kunne tale med de ældre medborgere om svære emner som sorg, tab og savn.
Du bliver tilbuddets vidensperson inden for sorgarbejdet i ældrepædagogikken.
Du får personlig udvikling.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får en medarbejder, der bliver opmærksom på betydningen af ældres tab.
Tilbuddet bliver endnu bedre til at støtte ældre, som har mistet en de holdt af, som er i sorg eller lider savn.
Tilbuddet får engagerede og vidende medarbejdere til gavn og glæde for både de ældre medborgere og tilbuddet.
Tilbuddet styrker sin pædagogiske profil og tiltrækker de dygtige medarbejdere.

Underviser

Line Rudbeck

Cand. theol. og præst

Varighed
09:15:30 eller efter aftale

Dette kursus kan med fordel kombineres med kurset: "Ældre medborgeres livsafslutning".

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev