aldring_og_demens

Aldring og demens hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning


Aldring og demens hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning

Kursus for medarbejdere og ledere på specialområdet, som gerne vil støtte mennesker med kognitive funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning til et godt ældreliv

Antallet af ældre med kognitive funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning er steget væsentligt de senere år - og er stadig stigende.

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser fx med udviklingshæmning ældes tidligere og udvikler tidligere og hyppigere demens end den øvrige del af befolkningen.
Det giver en del udfordringer i forhold til den pædagogiske tilrettelæggelse af tilbuddet og til de faglige kompetencer.

I tilrettelæggelse af tilbuddet skal der tages højde for de behov, som kommer med alderen - og specielt de særlige behov hvis der kommer demens. Et godt ældreliv - også ved demens - afhænger af medarbejdernes faglig viden og kompetencer.  

Der kræver viden om aldring og aldringsprocessen for fx at kunne vejlede om de kropslige forandringer der sker, og viden om alderssygdomme, så de kan blive spottet i tide.

En særlig udfordring er det at kunne spotte demens hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og kunne støtte til et godt ældreliv - trods demens.

Indhold

  • Aldring. Aldringsprocessen og de særlige udfordringer ved kognitive funktionsnedsættelser.
  • Aldersbetingede sygdomme. Hvordan spotter man dem?
  • Hvordan opdager man demens og bidrager til, at den enkelte bliver udredt.
  • Hvad er demens? De forskellige former for demens og det særlige, når mennesker med udviklingshæmning udvikler demens.
  • Hvordan yder man støtte til et godt ældreliv? Faglighed og etik.
  • Hvordan håndterer man uforståelig adfærd? Systematisk observation og dokumentation, balancen mellem omsorgssvigt og overgreb.


Undervisningen skifter mellem oplæg, plenum- og gruppedrøftelser. Der lægges vægt på deltagernes aktive medvirken og bidrag som en central forudsætning for udbyttet af dagen.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får viden om aldring og aldringsprocessen hos mennesker med udviklingshæmning eller andre kognitive funktionsnedsættelser.
Du vil samtidig få kendskab til de mest almindelige aldersbetingede sygdomme, herunder demens og andre sygdomme med symptomer, som de kan forveksles med.
Du får redskaber til at kunne vejlede og støtte mennesker med kognitive funktionsnedsættelser til et godt og indholdsrigt ældreliv.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får pædagogiske medarbejdere, der i højere grad har viden og forståelse for at støtte ældre mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.  
Tilbuddet får pædagogiske medarbejdere, der arbejder personligt og fagligt kompetent med ældre og tager højde for de særlige behov, der kan opstå i hverdagen.

Underviser

Anne Skov

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
22-10-2019
09.00-15.30
København
2.410,- ekskl. moms  
28-04-2020
09.00-15.30
Aarhus
2.410,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev