hvordan_haandteres_beboermidler

Beboermidler - hvordan håndteres de etisk korrekt?


Beboermidler - hvordan håndteres de etisk korrekt?

Kursus for pædagogiske medarbejdere og andre fagpersoner på specialområdet

En spændende og indsigtsfuld temadag om beboernes økonomiske selvbestemmelse i praksis og de opgaver og mange dilemmaer, det skaber for ledelsen, personalet og beboernes pårørende.

Socialministeriet og Socialstyrelsen har med rapporter og informationsmaterialer sat fokus på korrekt håndtering af borgernes penge og udvikling af borgernes handlekompetencer i forhold til økonomi.

Beboere på botilbud og i selvstændige boliger er medborgere med rettigheder som alle andre, men med forskellige behov for hjælp og støtte.
Viden om og respekt for beboerens rettigheder hos den pågældende selv, personale og pårørende er forudsætning for nedbrydning af barrierer, der står i vejen for beboerens selvbestemmelse

Indhold

 • Borgerens selvbestemmelse i praksis
 • Rettigheder og brug af rettigheder ved støttet beslutningstagen og udvikling af kompetencer
 • Myndighedernes bevågenhed - opgaver og ansvar med bl.a. afklaring af behov for værge, håndtering af administrationsregler og udarbejdelse af retningslinjer
 • Ledelsens og personalet opgaver og dilemmaer herunder digitale udfordringer med netbank, NemID m.v.


Undervisningen skifter mellem oplæg om de konkrete udfordringer og drøftelse i grupper og plenum. Der vil i høj grad blive lagt vægt på deltagernes aktive medvirken og bidrag. Bl.a. får deltagerne mulighed for at arbejde med konkrete og relevante cases i forhold til egen praksis.

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Du får mulighed for at undersøge og fordybe dig i centrale fokuspunkter vedrørende borgernes selvbestemmelse i praksis.
 • Du får indsigt i ledelsens, personalets og de pårørendes opgaver og dilemmaer. Du får indsigt i myndighedernes og politikernes bevågenhed.
 • Du får inspiration til nye pædagogiske handlemuligheder i egen praksis.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

 • Du bliver en medarbejder, der har viden og bevidsthed om, hvordan du kan bidrage til at sikre borgernes selvbestemmelse i praksis.
 • Du bliver en medarbejder, der sikrer at tilbuddets økonomihåndtering af borgernes midler foregår på et sikkert retsligt grundlag.
 • Du bliver facilitator i udviklingsopgaver omkring borgernes selvbestemmelse i økonomiske anliggender.
 • Du bidrager til at skærpe tilbuddets pædagogiske profil.   

Underviser

Anne Skov

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Varighed
Kl. 09.00-15.30 eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev