Cille

Cornelia de Lange syndrom


Cornelia de Lange syndrom

Kursus for pædagoger, speciallærere og fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med børn, unge og voksne, der har fået konstateret Cornelia de Lange-syndromet.

Cornelia de Lange-syndrom (CdL) er et yderst sjældent handicap i Danmark. Syndromet er kendetegnet ved udviklingshæmning i varierende grad, herunder særlige ansigtstræk, væksthæmning og misdannelser af især hænder, fingre og mave-tarmsystemet samt ofte hørenedsættelse og kontaktproblemer i den tidlige barnealder. CdL-syndromet er beskrevet første gang i 1933 af den hollandske børnelæge Cornelia de Lange.

Kurset giver mulighed for viden og vidensdeling, tværfagligt samarbejde og netværksdannelse mellem de forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker, der er ramt af Cornelia de Lange-syndromet.

Oplægsholderne vil komme ind på både et lægefagligt og et pædagogisk syn på Cornelia de Lange-syndromet.

Styrken i kurset er, at deltagerne får stor mulighed for at bruge egen faglighed og desuden vil få indblik i, hvordan andre faggrupper arbejder. Kurset vil give forståelse for indbyrdes ligheder og forskelligheder og give mulighed for at styrke samarbejdet så det skaber det bedst mulige liv for mennesker, der er diagnosticeret med Cornelia de Lange-syndromet.

Indhold
Formiddag
Overlæge Anne-Marie Bisgaard ph.d., konsulent på rigshospitalet og Danmarks førende ekspert i CdL-syndromet giver oplæg om

  • Karakteristiske fysiske og psykiske træk hos personer med CdL syndrom
  • Nyeste forskningsresultater
  • Spørgsmål og debat

Eftermiddag
Grundlaget for Gentle teaching ved Gitte Andersson, udvikllingskonsulent: "Vi skal vide noget om mennesket for at vide, hvad de har brug for"

  • Gentle teaching i det pædagogisk arbejde med CdL syndromet
  • Gentle teaching som en metode til at øge samarbejdet mellem forskellige faggrupper

Hvad får du med hjem til dig selv og din arbejdsplads?

  • Ny viden, forståelse og en række konkrete handlemuligheder i forhold til at   arbejde med CdL-syndromet
  • Nye samarbejdspartnere og en styrket netværksdannelse
  • Personlig og faglig indsigt

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
03-12-2019
09.00-15.30
Esbjerg
2.987,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev