cri_du_chat

Cri du Chat syndrom – viden og vidensdeling


Cri du Chat syndrom – viden og vidensdeling

Kurset henvender sig til pædagoger, speciallærere, plejere, aflastere og fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med børn, unge og voksne, der har fået konstateret Cri du Chat syndromet.

Cri du Chat syndromet
Cri du Chat er fransk og betyder kattegråd. Navnet er opstået fordi spædbarnets gråd kan minde om kattemjaven eller katteskrig. Cri du Chat syndromet er første gang beskrevet (1963) af den franske børnelæge Jerome Lejeune.  Syndromet er genetisk betinget og kendetegnet ved særlige ansigtstræk, udviklingshæmning samt trivselsproblemer i spæd- og småbarnealderen. Udviklingshæmningen er middel til svær, men ved øvelse og et frugtbart læringsmiljø vil mange komme til at gå, blive selvhjulpne i mange dagligdags gøremål og kunne kommunikere, selvom talesproget vil være reduceret.

Indhold
Kurset veksler mellem kompetente faglige oplæg og gruppedrøftelse af konkrete praktiske cases udarbejdet af KursusMaker. Oplægsholderne vil komme ind på både et lægefagligt og et pædagogisk syn på Cri du Chat syndromet. Oplæggene vil også inddrage og belyse mulighederne for og vanskelighederne ved at øge vidensdeling og tværfagligt samarbejde.
Styrken i kurset er, at deltagerne får stor mulighed for at bruge egen faglighed og vil desuden få indblik i, hvordan andre faggrupper arbejder. Kurset vil give deltagerne forståelse for indbyrdes ligheder og forskelligheder for på denne måde at styrke det tværfaglige samarbejde, så det skaber den bedst mulige livskvalitet for de mennesker, der er diagnosticeret med Cri du Chat syndromet.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

 • Nyeste viden inden for området
 • Betydningen af tværfagligt samarbejde og en række konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde hensigtsmæssigt og kompetent med Cri du Chat syndromet
 • Inspiration til kolleger

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Nye samarbejdspartnere og en styrket netværksdannelse
 • Øget professionalitet

Kursusprogram
1. Dag
Formiddag:

 • Lægefaglig oplægsholder, Anne-Marie Bisgaard
 • Karakteristiske fysiske og psykiske træk hos personer med Cri du Chat syndrom
 • Nyeste forskningsresultater
 • Spørgsmål og debat

Eftermiddag:

 • Diskussion af konkrete praktiske cases udarbejdet af KursusMaker

2. Dag
Formiddag:

 • Oplægsholder: Heidi Thielsen, tidligere formand for Cri du Chat foreningen i Danmark.

Eftermiddag:

Videndeling

 • Oplægsholder: Frank Skot Andersen om forældresamarbejde. 1 time
 • Afslutning:  Opsamling og afslutning med kaffe og kage

Underviser

Heidi Thielsen

Cri du Chat syndrom

Varighed
1 til 2 dage eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev