forældre

Det vellykkede forældrearrangement i børnehave og vuggestue


Det vellykkede forældrearrangement i børnehave og vuggestue

Få tilfredse forældre i jeres institution

Nytænk forældrearrangementet og inviter en professionel fagperson ind som debatskaber af vigtige faglige temaer.

Den vigtigste samarbejdsrelation i børnehaven er børnenes forældre. Det kan under tiden være vanskeligt at finde den fornødne tid og situation til at formidle faglige budskaber og komme i en dialog med forældrene.

Du befinder dig som pædagog ofte i en dobbeltrolle, da du både skal kunne agere ud fra, hvad du professionelt ved, der er bedst for barnet og samtidig bevare en positiv relation til forældrene, som måske er af en anden opfattelse.

Et debatoplæg fra en fagperson på et forældrearrangement giver mulighed for at bevare en åben og tillidsfuld dialog mellem forældre og pædagoger.

Et debatoplæg fra en fagperson giver mulighed for refleksion og samtale til gavn for både forældre og institution.

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

Her er nogle eksempler på temaer, som efter jeres valg kan være på dagsorden til forældrearrangementer:

Behøver jeg at holde ferie sammen med mit barn?
Hvis vi holder ferie sammen, hvordan får vi så holdt en ferie, hvor alle i familien får ladet op?   

Forventningsafstemning og ansvar i samarbejdet mellem forældre og daginstitution
Forældre giver i stigende grad udtryk for, at de kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvad der fra institutionens side forventes af dem. Hvortil går deres ansvar, hvornår blander de sig for meget i forhold til daginstitutionens normer etc.?

Jo før, jo bedre. Når dit barn ikke trives
Ny forskning om hjernens udvikling slår fast, at det er vigtigt at sætte tidligt ind med støtte, når et barn ikke trives. "Jo før jo bedre" er et foredrag der sætter fokus på, hvordan forældre på en helt enkel måde kan opdage og handle på de tidlige tegn på samværsforstyrrelser i familien.

Forstår jeg mit barn?
Hvordan stimulerer jeg bedst mit vuggestuebarn. Temaet optager mange forældre. Det handler i al sin enkelhed om at forstå dit barn. Lær at læse dit vuggestuebarns signaler. Forældrearrangementet stiller skarpt på 0-2års barnets kommunikationsform.

Negativ versus positiv stress
Lær at skelne mellem negativ og positiv stress. Det drejer sig om, hvordan du fremmer en nærværende opmærksomhed i din familie.

Forældreroller
Skal far være mor eller skal far være far? Hvordan adskiller farrollen sig fra morrollen? Dette foredrag inddrager ny viden om fædreforskning.

De største udfordringer for nutidens børnefamilier
Hvad siger familieforskningen om børnefamiliernes nye udfordringer.

Efterfødsels-reaktioner
Hvordan viser en efterfødselsreaktion sig forskelligt hos mødre og fædre?

Andre emner?
Få en snak med os. Vi er åbne for nye emner og kan hjælpe dig med at tilrettelægge jeres forældrearrangementer.

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev