faa_pulsen_op

Få pulsen op


Få pulsen op

Bevægelse og læring i folkeskolen

Kursus for alle folkeskolelærere og pædagoger, der ønsker at blive bedre til at bruge bevægelse i forbindelse med indlæring og undervisning

Bliv inspireret til nye bevægelses- og indlæringsformer til brug i understøttende undervisning og få eleverne til at bevæge sig i løbet af dagen.

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag.  Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i´skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.  Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer samt i klasseværelset. Det er op til den enkelte skole at bruge motion og bevægelse aktivt til at styrke elevernes læring, motivation og sundhed. (Kilde: Undervisningsministeriet).

Kursets formål er at give viden om og skabe inspiration til bevægelse i den nye folkeskole. Det kan både dreje sig om den understøttende undervisning, idrætsundervisningen og de almene fag.
Der vil være fokus på, hvordan bevægelse og læring kan kobles sammen med fag som dansk og matematik - uden at gå på kompromis med fagligheden. Desuden vil der fokuseres på øvelser, lege og spil, der styrker elevernes evne til samarbejde og kommunikation, så alle kan være med og bidrage til fællesskabet.

Indhold

 • Vi arbejder med, hvordan DU bedst muligt kan bruge bevægelse og leg i undervisningen.
 • Der arbejdes både med øvelser, der kan bruges for sig selv og lege/spil, der udfordrer elevernes sociale kompetencer.
 • Kroppen som organisme
 • Bevægelsesaktiviteter og øvelser, der kan bruges
 • Teambuilding og bevægelse
 • Innovative processer til udvikling af bevægelse i den understøttende undervisning

Kurset indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

 • Vægten er lagt på praktiske øvelser, så du selv vil få sved på panden.
 • Formen er progressivt opbygget, med vekslen mellem praktiske øvelser og teoretiske overvejelser.
 • Du modtager et kompendium med øvelser, spil og lege, som kan anvendes direkte efter kurset.

Hvad får du med hjem til dig selv og din arbejdsplads?

 • Du opnår en større forståelse for kroppen og optimale bevægelsesmønstre.
 • Du lærer at koble bevægelse og undervisning sammen.
 • Du bliver inspireret til selv at udvikle idéer og evt. inddrage dine elever i udviklingen af bevægelse i skolen.

Underviser

Jens Meldgaard

Cand. scient. idræt, højskoleunderviser og personlig træner

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev