inklusion_forstaaelse

Inklusion af unge med diagnoser i uddannelsessystemet


Inklusion af unge med diagnoser i uddannelsessystemet

Kursus for undervisere på videregående uddannelser

Flere og flere unge med diagnoser bliver optaget på videregående uddannelser

Det er en positiv udvikling, men kan stille lærere/undervisere i vanskelige og ukendte situationer.
Mange unge med diagnoser har et kognitivt funktionsniveau som muliggør eksamen, men disse unge har vanskeligheder med at forstå, tolke og handle på de betingelser, der er tilsted i gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.
Med forståelse for de særlige udfordringer disse unge står i og med konkrete redskaber kan lærerne være med til at skabe rum for, at disse studerende kan deltage i undervisningen.
Derved skabes muligheden for at de kan tage en studentereksamen, efterfølgende uddannelser og finde deres plads i samfundet.

Indhold

 • Kort introduktion til Autisme Spektrumforstyrrelser og ADHD
 • Hvor bliver de studerende mest udfordret i forhold til de særlige vanskeligheder de står med, herunder:
 • Initiering
  • Vedholdenhed ved vanskelige opgaver
  • Fastholde opmærksomhed/delt opmærksomhed
  • Deltagelse i klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Socialt
  • Konkrete handlemuligheder for undervisere

Underviser

Irene Lerche

Cand.pæd.pæd.psyk.

Varighed
09:00-15:30 eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev