konflikthaandtering_ i_praksis_og teori

Konflikthåndtering i praksis og teori


Konflikthåndtering i praksis og teori

Kursus for pædagoger, specialpædagoger, lærere, socialrådgivere, sosu-personale og andre fagfolk, der arbejder med udsatte mennesker

Det er en kendsgerning, at vold og trusler mod ansatte på de sociale områder er stigende, ifølge videncenter for arbejdsmiljø.

Forventninger og krav fra forældre, pårørende, klienter, beboere og andre er tydeligt blevet større, og lunterne er blevet kortere. Det er - sammen med et ofte øget arbejdspres - psykisk og fysisk nedslidende, og man kan som medarbejder ofte føle sig magtesløs, når ord ikke er nok til at håndtere en opildnet situation.

Som udgangspunkt skal en konflikt altid søges løst uden fysisk indblanding, men når det ikke er muligt, skal en nødvendig magtanvendelse iværksættes så skånsomt som muligt.

Lovbestemmelserne (§ 124) har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
En nødvendig magtanvendelse sættes ind, når en borger er til fare for andre eller sig selv.

Derfor er indlæring i effektiv og skånsom fastholdelse samt indlæring af basale frigørelsesgreb en vigtig kompetence i arbejdet med udadreagerende borgere.

På dette kursus hører du om, hvordan du kan bevare det professionelle overblik i relationen til opkørte borgere og andre, der indgår i din arbejdsrelation.

Indhold

 • Hvad sker der i hjernen, når vi udsættes for farlige eller ubehagelige situationer? 
 • Hvordan kan du genkende signaler om at "alarmhjernen" er sat i gang - hos andre og hos dig selv?
 • Hvad sker der, når mennesker stiger i arousal?
 • Hvad er konfliktgraduering?
 • Hvad sker der i konfliktens felt? Før, under og efter.
 • Hvordan kan man som arbejdsteam lave holdbare strategier, der i det daglige lægger en dæmper på tilspidsede situationer. 
 • Hvordan er sikkerhedsforanstaltninger i dit daglige arbejde med udadreagerende borgere
 • Hvad siger bestemmelserne i § 124?
 • Hvilke enkelte og effektive fastholdelses- og frigørelsesgreb må du som ansat bruge?

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Øget forståelse af, hvordan hjernen reagerer i truende situationer
 • Øget opmærksomhed på egen adfærd med stress og konflikter, og øget sikkerhed i håndteringen af truende situationer
 • Indlæring af nogle enkelte og effektive, fastholdelses- og frigørelsesgreb, som kan redde dig og dine kolleger ud af vanskelige situationer.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

 • Du vil kunne bidrage til et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, der er til gavn for både borgere og dine kolleger
 • Din arbejdsplads får en skærpet pædagogisk profil

Underviser

Michel Saxmose

Socialpædagog og ART terapeut

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
25-10-2019
09.00-15.30
Slagelse
2.297,- ekskl. moms  
21-11-2019
09.00-15.30
Herning
2.297,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev