marte_meo_ved_egen_kraft

Marte Meo – ved egen kraft


Marte Meo – ved egen kraft

Kursus for pædagoger, lærere og andre fagfolk, som arbejder med praktisk pædagogik


Stil skarpt på børns udviklingspotentiale

Hvad er Marte Meo?
Marte Meo er en video-analysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden har med udgangspunkt i moderne udviklingspsykologi udviklet fem konkrete iagttagelige kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil.

De fem konkrete Marte Meo principper er som følger:

  • at følge den andens initiativer (herved erkender vi den anden)
  • at bekræfte den anden positivt (herved anerkender vi den anden)
  • at sætte ord og struktur på initiativerne (herved strukturerer vi samspillet)
  • at lave turtagning (herved skaber vi dialog i samspillet)
  • at lave positivt lederskab (dette baserer sig på gode stemninger og udviklingsstøttende struktur)

Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil. Marte Meo betyder "ved egen kraft" og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil. Marte Meo metoden er funderet i samspilsanalyser fra det tidlige mor-barn samspil, som er kendetegnet ved at være respekterende og anerkendende i forhold til barnets behov og initiativer.

Elementerne i det tidlige samspil kan generaliseres ud på udviklings- og læringsprocesser i almindelighed, hvor de professionelles/forældres udviklingsstøttende samspil får vital betydning for barnets/brugerens selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.
Marte Meo principperne kan anvendes på alle former for samspil, eksempelvis mellem pædagog-barn eller lærer-elev.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Samspil har stor betydning og vigtighed i menneskers hverdag. Det gælder både børn og voksne. Med dette kursus opnår du en øget evne til at analysere det samspil der foregår mellem børn, mellem børn og voksne og voksne imellem.

Underviser

Bente Dyhrberg Riis

Uddannet pædagog og Marte Meo terapeut

 Se en introduktion til Marte Meo her

(Kilde:www.paedagogikfilme.de)

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev