medborgerskab_etik_og_faglighed

Medborgerskab og faglig etik


Medborgerskab og faglig etik

Temadag for medarbejdere og ledere inden for specialområdet

Mennesker med funktionsnedsættelse har samme rettigheder og muligheder som alle andre medborgere i det danske samfund.

En forudsætning for at medborgerskabet bliver reelt er, at fagpersoner understøtter den enkeltes medborgerskab.

Ledere og medarbejdere bør have en etik og faglighed, så der tilbydes mennesker med kognitive funktionsnedsættelser viden om egne rettigheder og konkrete redskaber til udøvelse i praksis.

Holdninger, handlinger og beslutningstagen bør være på et etisk refleksionsgrundlag, der udviser respekt for borgernes rettigheder.

Udvikling af medborgerskab og understøttet beslutningstagen er kerneopgaver i den sociale indsats for mennesker med funktionsnedsættelser.

Indhold

  • Medborgerskab og den lovgivningsmæssige ramme for den socialpædagogiske indsats
  • Etik, faglighed og udøvelse af en professionel understøttende rolle
  • Redskaber til at analysere hverdagens dilemmaer og finde handlingsmuligheder
  • Konkrete redskaber og metoder til udvikling af borgernes kompetencer. Der afstemmes efter borgermålgruppen.

Hvad får du med hjem til dig selv?

  • Du vil få viden om og redskaber til at understøtte mennesker med funktionsnedsættelse i at udøve medborgerskab.
  • Du vil få viden om, hvordan man understøtter borgeren i at træffe små og store selvstændige valg i sit liv.
  • Du vil få en anerkende tilgang, der fokuserer på myndiggørelse og mægtiggørelse.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?

  • Tilbuddet får medarbejdere og ledere, der understøtter borgernes medborgerskab ved at give viden om deres rettigheder og ikke mindst muligheder for anvendelse i praksis.
  • Tilbuddet får redskaber til at gøre begreberne selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse forståelige og kunne omsætte dem til konkrete handlinger i hverdagen.
  • Tilbuddet får en skærpet pædagogisk profil.

Underviser

Anne Skov

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Varighed
09:00-15:30 eller efter aftale

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev