mentalisering_i_daginstitutioner

Mentalisering som holdning og handling i pædagogisk praksis


Mentalisering som holdning og handling i pædagogisk praksis

Kursus for pædagoger og specialpædagoger i børnehave og vuggestue

Mentalisering er for mange børn en hjælp til at kunne indgå i sociale samspil med andre børn og danne relationer. Hvordan kan vi bedst støtte denne udvikling?
At arbejde pædagogisk med mentalisering betyder, at barnet igennem relationsarbejde og socialt samvær med omsorgspersoner og andre børn lærer egne følelser, tanker og adfærd at kende. Det er i denne mellemmenneskelige sammenhæng barnet forstår sig selv og andres væremåde.
Kurset stiller skarpt på, hvorfor en mentaliseringsbaseret relationel pædagogisk tilgang understøtter skabelsen af et optimalt læringsmiljø, der fremmer inklusion af det potentielt udsatte barn.

Forskning peger på, at pædagogers evne til at være sensitive i deres samspil med barnet og deres relationskompetence er den mest væsentlige tilgang. Det drejer sig om at kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret og understøtte barnets udvikling af mestringsstrategier.

Kursusdagen afstikker guidelines og praktiske handlemuligheder med udgangspunkt i en mentaliseringsbaseret manual og logbog.

Indhold
Første del af kursusdagen giver en indføring i teorien om mentalisering og måden, hvorpå det positivt kan præge kvaliteten af det samspil, som professionelle/forældre har med det normalt udviklede barn og det potentielt udsatte barn i alderen 0-6 år.

Anden del af kursusdagen giver deltageren rig mulighed for at øve sig i at omsætte teori om mentalisering til praksis.
 
De teoretiske oplæg vil være med udgangspunkt i følgende
•    Belysning af centrale udviklings- og neuropsykologiske begreber
•    Mentalisering som kernebegreb
•    Hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
•    Det udviklingsstøttende samspils betydning for udvikling af en god mentaliseringsevne.
•    Mentaliseringsbaseret forældresamarbejde
•    Hvordan et udviklingsstøttende samspil fremmes som følge af et opmærksomt nærvær

Omsætning af teori til praksis via øvelser og plenumdialog
•    "Samspilsmanualen" som værktøj til en mentaliseringsbaseret pædagogik
•    Inklusionspædagogiske guidelines som værktøj i det relationspædagogiske arbejde
•    Videoeksempler på børn med en god udviklet mentaliseringsevne og børn med en skadet mentaliseringsevne

Hvad får du med hjem til dig selv?
•    Du får opdateret viden om arbejdet med en mentaliseringsbaseret tilgang.
•    Du får nyt fokus på hvordan du arbejder udviklingsstøttende i samspillet med de børn du arbejder med.
•    Du vil kunne arbejde mere målrettet i din praksis med barnets egen læring om følelser.
•    Du vil få mulighed for at afprøve konkrete værktøjer i forhold til at kunne arbejde i udviklingsstøttende samspil med det potentielt udsatte barn.  
•    Du vil blive præsenteret og få afprøvet sanseøvelser du kan anvende i inklusionaarbejdet med det potentielt udsatte barn.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
En konkret tretrinsguide til det videre arbejde:
1.    Du vil lære at kunne opspore børn med begyndende tegn på mentaliseringsforstyrrelse ud fra en neuropsykologisk grundforståelse.
2.    Du kan inspirere og videregive din viden til kollegaer og leder i form af en mentaliseringsguide og en inklusionspædagogisk værktøjskasse, der også indeholder hjælp til at systematisere observationer og tegn på en mentaliseringsforstyrrelse.
3.    Guiden og redskaberne er derudover anvisende på, hvordan du og dine kollegaer i fællesskab kan skabe et arbejdsmiljø med en generel opmærksomhed på, hvordan alle børn kan mødes i en mentaliseringsbaseret forståelse, der således også fremmer inklusion af de potentielt udsatte børn.

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev