miljoeterapi_stor_ny

Mentaliseringsbaseret miljøterapi: et lærings- og supervisionsforløb


Mentaliseringsbaseret miljøterapi: et lærings- og supervisionsforløb

Et lærings- og supervisionsforløb for pædagoger, terapeuter, behandlere og andre faglige medarbejdere på behandlingsinstitutioner, være- og bosteder eller psykiatriske afdelinger, der arbejder med børn, unge og voksne med psykiske lidelser og/eller adfærdsvanskeligheder

Mentaliseringsbaseret miljøterapi er en behandlingsform og en terapeutisk tilgang, som allerede anvendes i mange institutioner i Danmark. Den handler om at skabe et miljø, der hjælper mennesker med problemer med aktivt at udvikle de personlige og sociale kompetencer, der skal til for at skabe et bedre og meningsfyldt liv.
At skabe dette miljø kan være en stor udfordring, fordi der er mange skruer, der skal drejes på - fra overordnede behandlingsplaner til dagligdagens praktiske gøremål. Og når man arbejder med mennesker med psykiske og sociale udfordringer, kræver det, at man kan holde balancen mellem at være både professionel medmenneskelig og at være en rollemodel for, hvordan et godt samspil mellem mennesker ser ud.

Alle medarbejdere kan og skal være med til at løfte denne opgave, der indebærer personlige og faglige udfordringer. Deres rolle i miljøterapien er afgørende. Hvordan de nødvendige samspilskompetencer kan styrkes, er netop et af omdrejningspunkterne i dette lærings- og træningsforløb.

Indhold
Forløbet tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag med beboere/patienter og jeres samarbejde med forældre/pårørende/tværprofessionelle samarbejdspartnere og andre kontaktpersoner og bliver tilrettelagt efter jeres behov og udfordringer.

Måske bruger I allerede miljøterapi som behandlingsmetode og har følt jer udfordret i forhold til at få genoprettet et forstyrret samspil med en beboer. Eller I skal have starthjælp til omsætningen af mentaliseringsbaseret viden om miljøterapi, der tager udgangspunkt i jeres praksis.

Træningsforløbet bygger på tre pejlemærker

  • Teori
  • Praksisøvelser
  • Supervision

Teori
De teoretiske oplæg er både for den, der har brug for opdateret viden og et nyt perspektiv i det daglige arbejde og for den, der måske ikke endnu er helt sikker på baggrundsviden omkring en mentaliseringsbaseret miljøterapi.

De teoretiske oplæg er baseret på

  • Viden om mentaliseringsbaseret miljøterapi 
  • Neuroaffektiv- og udviklingspsykologisk teori 
  • Dialektisk relationsteori, systemisk kommunikationsteori og værktøjer

Praksisøvelser
I den efterfølgende træning lægges der særlig vægt på at bygge bro mellem teori og omsætning til praksis. Målet er at styrke den enkelte medarbejders forståelse af og kendskab til sig selv som følelsesregulator i samspillet og systematisk at øge kompetencerne til at håndtere svære situationer. Der anvendes konkrete mentaliseringsredskaber, bl.a. en samspilsmanual og en logbog samt mindfulness-øvelser og videotræning.

Supervision
Supervision er en yderst vigtig del og et "must", når teori skal omsættes til levende praksis. Der er i forløbet derfor afsat tid til grupperefleksion og -supervision, hvor video anvendes som redskab til præsentation af samspil mellem medarbejder og beboer og som udgangspunkt for fælles læring og forståelse.

Hvad får din institution og medarbejderne med?

  • Opdatering af teoretisk baggrundsviden
  • Konkrete redskaber til at håndtere svære miljøsituationer 
  • En medarbejdergruppe, der arbejder ud fra fælles mål og forståelse af, hvad mentaliseringsbaseret miljøterapi betyder konkret
  • Et bedre arbejdsmiljø og en skærpet pædagogisk faglig profil

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

Kursusforløbets organisering og varighed 
Lærings- og træningsforløbet tilpasses deltagernes muligheder. Forløb med en varighed af ½ -1 år med indbyggede temadage har vist sig at give bedst effekt.

For at få mere at vide og drøfte mulighederne for gennemførelse af et lærings- træningsforløb i mentaliseringsbaseret miljøterapi kontakt KursusMaker på mail sa@kursusmaker.dk eller tlf. 86 94 10 20.

 
Kort, kompakt og kompetent om den nyeste forskning i mentaliseringsbaseret miljøterapi og omsættelsen i praksis se vores endags kursus

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev