skolevaegring_hos_boern

Skolevægring - angst, OCD og depressive symptome


Skolevægring - angst, OCD og depressive symptomer

Kursus for trivselslærere, speciallærere, støttepædagoger, skoleledere og kommunalt ansatte psykologer samt alle, der arbejder med skolebørn og inklusion

Der mangler én i klassen. Hvorfor?

Børn og unge, som umiddelbart har fungeret fint i skole og fritidsordning, kan pludselig reagere med skolevægring. For mange børn går der alt for lang tid, før de får den rette hjælp. De kan miste både faglig og social kompetence, og samfundsøkonomisk kan det blive bekosteligt, hvis forældrene skal frikøbes fra arbejde for at passe et psykisk sygt barn. Ofte er det slet ikke nødvendigt at involvere psykiatrien.

Årsagerne kan være mange
Barnet eller den unge kan være belastet af problematikker både i skolen og i hjemmet. Derudover kan barnet have overbliksvanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder eller andre kognitive/socialkognitive vanskeligheder, som gør barnet særlig sårbart. Barnet kan have separationsangst, der gør, at det er svært at adskille sig fra forældrene. Forældrene kan ligeledes have svært ved at forlade barnet og kan i bedste mening overbeskytte barnet. Andre kan have social fobi, der gør, at de bliver angste for at række hånden op og fremlægge og i det hele taget bange for andres vurdering. De kan fremstå med depressive symptomer og rigtig mange klager over fysiske smerter.

Men hvem skal og kan hjælpe?
- og ikke mindst hvordan? Hvornår skal barnet aflastes og hvordan hjælpes barnet i skole igen?
Svaret afhænger af rigtig mange faktorer. Helt centralt er det, at skolen arbejder sammen med barnet, forældrene, PPR/PPA og i nogle situationer også socialforvaltningen. Psykolog og trivselslærer på skolen kan få en central rolle, når barnet skal hjælpes tilbage på rette spor. Og vigtigt er det, at lærere og pædagoger forstår at fastholde aftaler og struktur. Det er vigtigt, at alle har en grundlæggende forståelse af angstproblematikker.

Indhold
På kurset vil du få viden om behandlingen af de forskellige angstlidelser, herunder kognitiv adfærdsterapi. Du vil få nogle konkrete redskaber fra den kognitive terapi, som kan anvendes af både forældre og fagfolk. Du vil ligeledes blive præsenteret for flere forskellige cases, som illustrerer, hvordan forskellige problemstillinger i forhold til skolevægring kan løses. Du vil deltage i gruppearbejde, hvor egne cases analyseres ved hjælp af redskabet "caseformuleringsmodellen".
Kurset vil veksle mellem oplæg, refleksion i plenum, summeøvelser, gruppearbejde og måske en "walk and talk".

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du vil efter dette kursus føle dig klædt på til at hjælpe barnet og den unge i fællesskab med de andre voksne i netværket. Du vil desuden være mere klar på din rolle. Du vil i højere grad vide, hvordan der skal aflastes, og hvordan barnet skal eksponeres i forhold til sin angst. Du vil kunne klæde dine medarbejdere eller kolleger bedre på i forhold til de angste børn og unge. Og ikke mindst vil du forstå kompleksiteten og de mange faktorer, der spiller ind i forhold til problematikken.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Skolen vil med stor sandsynlighed få reduceret elevernes fraværsdage, hvilket har stor betydning for fagligheden og den sociale trivsel. Skolen vil desuden få medarbejdere, der er mindre frustrerede og magtesløse i forhold til de angste børn og unge. Skolen vil få styrket forældresamarbejdet, som vil bygge på gensidig respekt.

Underviser

Tina Bjørn

Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske og konsulent

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
23-01-2020
09.00-15.30
Odense
2.289,- ekskl. moms  
27-02-2020
09.00-15.30
København
2.289,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev