Sorg_og_tab_hos_mennesker

Sorg og tab hos mennesker med udviklingshæmning


Sorg og tab hos mennesker med udviklingshæmning

Kursus for pædagoger, specialpædagoger og andre fagfolk, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning

Kurset sætter fokus på sorg, tab og savn og giver inspiration til, hvordan pædagoger og andre kan kommunikere med udviklingshæmmede om emnet.

En stor del af årsagen til udviklingshæmmedes reaktioner kan vise sig i enten udadrettet reaktion eller "trækken sig tilbage fra livet" og skyldes sorg, manglende relation og kontakt.

Rigtig mange udviklingshæmmede har været ude for at miste mennesker, der betyder noget for dem, og mange har aldrig fået talt med nogen om deres sorg, smerte og frustration.

På kurset vil vi arbejde med sorg, sorgreaktioner og måder, hvorpå vi kan støtte og hjælpe de udviklingshæmmede bedst muligt i deres sorg og behov for at tale om de tabshistorier, de bærer på.

Der vil blive undervist i, hvad sorg er og hvordan man kan trøste og skabe håb, samt hvordan man taler med udviklingshæmmede om sorg og tab under hensyntagen til deres udviklingshæmning.

På kurset berører vi også etiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med dødsfald og den sidste tid.

Endelig vil vi drøfte og se eksempler på udarbejdelse af omsorgsplaner, som kan bruges i forbindelse med dødsfald på bostedet, værkstedet eller i den handicappedes familie og vennekreds.

Indhold

  • Sorgteorier og modeller
  • Tilknytningsteori
  • Spædbørnsterapi
  • Forudsætningerne for at kunne trøste sig selv
  • Anerkendende og jeg-støttende samtaler
  • Livshistoriebøger
  • Farvelbøger
  • Mindebøger

Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg underbygget af praktiske eksempler fra hverdagen samt gruppearbejde, hvor teori og konkrete eksempler fra egen hverdag bearbejdes. Der vil i kurset også indgå supplerende redskaber til bearbejdelse af sorg, skabelse af tillid, tryghed og relation.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du får grundlæggende viden om sorg, og hvordan den kan komme til udtryk hos udviklingshæmmede.
Du får inspiration til at kunne tale med udviklingshæmmede om svære emner som sorg, tab og savn under hensyntagen til udviklingshæmning og alder.
Du får en række redskaber, der kan være med til at hjælpe dem igennem den svære tid.
Du får personlig udvikling.

Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Tilbuddet får engagerede og vidende medarbejdere, der styrker den pædagogiske faglighed.
Tilbuddet får en række medarbejdere, der bliver endnu bedre til at håndtere udviklingshæmmede, som har mistet en de holdt af, som er i sorg eller lider savn.
Kurset giver medarbejderne et indblik i udvikling af omsorgsplaner, som kan hjælpe tilbuddet med at håndtere dødsfald på en god og værdig måde.
Tilbuddet styrker sin pædagogiske profil, som kan være med til at tiltrække de dygtige medarbejdere.

Underviser

Line Rudbeck

Cand. theol. og præst

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
02-09-2019
09.00-15.30
Aalborg
2.400,- ekskl. moms  
28-10-2019
09.00-15.30
Ringsted
2.400,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev