baby_med_briller

Tidlig opsporing og indsats i familier med potentielt udsatte børn fra 0-6 år


Tidlig opsporing og indsats i familier med potentielt udsatte børn fra 0-6 år

Kursus for pædagoger, specialpædagoger og andre fagfolk i vuggestuer og børnehaver

Hvordan kan vi som pædagoger sikre os, at vi er påpasselige i forhold til en tidlig opsporing uden at skabe unødvendige bekymringer? Eller at vente for længe så problemerne vokser?
 
Med Barnets Reform (2011) er barnet kommet i centrum, og vi har som pædagoger skærpet pligt til at kunne "gribe tidligt ind" og vide, hvornår vi skal samarbejde med andre faggrupper. Barnets Reform præciserer dog ikke, hvordan du konkret praktiserer en tidlig indsats.
 
Indhold
Præsentation af teori vil sideløbende ud fra videocases og praksisfortællinger illustrere forskellige typer af samspil mellem forældre/børn og pædagoger/børn.  
I videocasene vises også eksempler på tidlige tegn på samspils- og relationsforstyrrelser samt forskellige interventionsmetoder. Indholdet vil være genkendeligt for alle, der arbejder med 0-6årige børn og deres forældre.

Teoretiske oplæg

  • Udviklingspsykologi ud fra Daniel Stern og neuropsykologi ud fra Susan Hart
  • Teori og forskning i Tidlig indsats
  • Anvendelige metodevalg i forhold til 0-6 års området
  • Samspilsmetoder og intervention i forhold til potentielt udsatte børn fra 0-3 år og deres familier
  • Trivselsmetoden og tværprofessionel systematik. Tidlig opsporing, intervention og bekymringsafklaring omsat til praksis for potentielt udsatte børn fra 3-6 år og deres familier.
  • Den professionelle pædagogs kommunikation og samarbejde med forskellige typer af forældre.

Undervisningen skifter mellem oplæg og dialog med deltagerne.

Kursusdag 1

  • Vuggestue- og børnehavebarnet, der viser begyndende tegn på samspils- og relationsforstyrrelser. Fokus på bekymringsafklaring og forældresamarbejde.

Kursusdag 2

  • Fokus på tidlig pædagogisk intervention og forældresamarbejde i forhold til vuggestue- og børnehavebarnet, der viser begyndende tegn på samspils- og relationsforstyrrelser.
  • Afsæt i videoeksempler fra praksis, der tydeliggør, hvorledes samspils- og relationsforstyrrelser viser sig mellem børn og forældre/pædagoger.
  •  Eksempler på og vejledning i, hvordan vi som pædagoger kan arbejde systematisk med en tidlig indsats ud fra evidensbaseret metode. Derudover har du mulighed for at få supervision på egne problemstillinger.

Skulle du tidligere have deltaget i kursusdag 1, er du velkommen til kun at tilmelde dig kursusdag 2.

Hvad får du med hjem til dig selv?
Du få en dybere forståelse af Tidlig indsats, så du systematisk og praktisk kan bidrage til at opspore helt tidlige bekymrende tegn på relations- og samspilsforstyrrelser
Du vil få idéer til, hvordan du etablerer et tidligt ligeværdigt og anerkendende forældresamarbejde med forskellige typer af forældre, og hvordan du bevarer dit faglige fokus.
Du vil få viden om, hvor grænsen for dit pædagogiske ansvar er, og hvornår du bør indlede et tværprofessionelt samarbejde.
 
Hvad får du med hjem til din arbejdsplads?
Pædagoger med større viden og forståelse om Tidlig Indsats, der er i overensstemmelse med lovgrundlaget om Barnets Reform og forskning i neuropsykologi.
Pædagogisk faglighed i at arbejde systematisk med at kunne opspore helt tidlige tegn på samspils- og relationsforstyrrelser.
Viden og færdigheder i skriftlig dokumentation af pædagogiske observationer.
Virksomheden vil blive bedre rustet til at sikre et tidligt forældresamarbejde og involvering, bekymringsafklaring og tværprofessionel inddragelse.

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

Datoer og tilmelding

Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding
26.-27. aug. 2019
09.00-15.30
Esbjerg
3.376,- ekskl. moms  
07.-08. okt. 2019
09.00-15.30
København
3.376,- ekskl. moms  
 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev