foredrag_fyraftensmoeder

Tidlig opsporing. Vidensformidling på personalemødet


Tidlig opsporing. Vidensformidling på personalemødet

Foredrag for pædagoger, specialpædagoger og andre fagfolk i vuggestuer og børnehaver

I en travl hverdag kan det være svært at afsætte tid til et heldagskursus.
Vi tilbyder derfor to af Anna-Marie Glavinds diskuterende oplæg om Tidlig indsats som vidensformidling på personalemødet i vuggestuen eller børnehaven.

Det drejer sig om:

 • Opsporing og intervention i forhold til mulige udsatte børn og forældre
 • Tidlig indsats i tværprofessionelt perspektiv

Opsporing og intervention i forhold til mulige udsatte børn og forældre

 • En præsentation af neuropsykologisk og udviklingspsykologisk forskning og teori som baggrundsforståelse for, hvorfor Tidlig indsats nu er lovbestemt.
 • Videocases og beskrivelse af familier med samspils-, relations- og tilknytningsforstyrrelse
 • Definition og lovgrundlag om Tidlig indsats
 • Tværprofessionel Tidlig indsats
 • Tidlig indsatsmetoder til potentielt og reelt udsatte familier, herunder forældre med diagnosticeret psykiatrisk lidelse. Og forældre, der ikke er diagnosticeret, men viser symptomer på personlighedsforstyrrelse.
 • Hvilken Tidlig indsatsmetode vælger vi - og hvorfor. En præsentation af samspilsmetoden, trivselsmetoden og ICDP?
 • Forhindringer og muligheder i forhold til implementering af Tidlig indsats i jordemorpraksis, almen lægepraksis, sundhedsplejen, dagplejen, daginstitution og folkeskolen.
 • Videoeksempler fra familieterapeutiske praksis vil understøtte de forskellige problemstillinger. Det anskueliggør, hvad det er vi taler om, når vi siger samspils-, relations- og tilknytningsforstyrrelser.

Tidlig indsats i et tværprofessionelt perspektiv
Oplægget viser eksempler på, hvad der fremmer eller hæmmer en tidlig opsporing.

 • Du hører om intervention og det tværprofessionelle samarbejde i forhold til børn fra 0-6 år og deres forældre. Erfaringer, der er hentet direkte fra pædagogisk praksis.
 • Hvad forstås der i et forskningsmæssigt perspektiv ved begrebet Tidlig indsats, og hvilken betydning har den for omsætningen til pædagogisk praksis.

Hvad får du med hjem til dig selv?

 • Du vil blive præsenteret for tilgange til at forstå, hvordan du i din institution på systematisk vis kan bidrage til at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser. Og derudfra foretage en bekymringsafklaring.
 • Du vil få idéer til, hvordan du etablerer et tidligt, ligeværdigt og anerkendende forældresamarbejde med forskellige typer af forældre. Og hvordan du bevarer dit faglige fokus.
 • Du vil få viden om, hvortil dit pædagogiske ansvar går, og hvornår du bør indlede et tværprofessionelt samarbejde.

Hvad opnår din arbejdsplads?

 • Et anderledes personalemøde
 • Faglig inspiration til kolleger i arbejdet med Tidlig indsats
 • En skærpet pædagogisk institutionsprofil

Underviser

Anna-Marie Glavind

Familie- og psykoterapeut

Er du interesseret i et af disse foredrag, eller har du andre emner du godt kunne tænke dig at høre om til et personalemøde, så kontakt os på tlf. 86 94 10 20 eller mail sa@kursusmaker.dk

 
KursusMaker

Nyhedsbrev

tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev
luk tilmeld nyhedsbrev